Spre deosebire de abuzul fizic, ce lasă urme pe corpul unui copil, violența emoțională este mai subtilă și este mai greu de identificat, atât de victimă, cât și de alte persoane. Cu toate acestea, consecințele sale sunt la fel de devastatoare.

UNICEF în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) și Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (DESFB) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) au lansat astăzi campania “Violența verbală rănește!”. Campania are rolul să crească nivelul de informare și conștientizare a publicului cu privire la formele de violență împotriva copiilor, în special a abuzului verbal.

“Această campanie vine în sprijinul măsurilor propuse de noi în cadrul Strategiei naţionale pentru protecţiaşi promovarea drepturilor copilului, care urmează să fie aprobată în curând. Numai prin implementarea unor asemenea acțiuni care să asigure creşterea gradului de cunoaştereşi de conştientizare de către copii, părinţi, profesioniştişipublic a tuturor formelor de violenţă vom reuşi să prevenim şi să combatem violenţa asupra copilului”, a declarat dna.Gabriela Coman, Președintele ANPDCA.

UNICEF Violenta Verbala Raneste!

UNICEF Violenta Verbala Raneste!

Din punctul de vedere al UNICEF, una dintre principalele probleme este aceea că violența împotriva copiilor, mai ales abuzul verbal și psihologic (cum ar fi țipatul, înjosirea, amenințarea etc.) și formele de pedeapsă corporală (cum ar fi pălmuirea, tragerea de păr) sunt tolerate și chiar acceptate. Datele UNICEF arată că, atunci când un copil face ceva greșit, prima reacție a 54% dintre părinți este de a ridica vocea, iar 11% dintre părinți pălmuiesc imediat copilul sau îl trag de păr. Violența verbală este cea mai răspândită și cea mai puțin recunoscută formă de violență, dar cu efecte la fel de puternice asupra dezvoltării copiilor, inclusiv asupra dezvoltării creierului.

Agresiunea nu începe cu prima palmă, agresiunea începe cu violența verbală. Foarte puțini dintre noi conștientizăm că violența verbală constituie o problemă, și că aceasta afectează dezvoltarea unui copil. Odată cu ratificarea Convenției de la Istanbul, problematica egalității de șanse va fi introdusă la toate nivelurile de educație, de la grădiniță până în zona postuniversitară”, a explicat dna.Ioana Cazacu, Secretar de Stat, DESFB din cadrul MMFPSPV.

Campania are o componentă națională – mesajul va fi transmis prin spoturi TV și radio, materialelor tipărite (machete, billboards) și prin social media. Câteva stații de radio și televiziune s-au alăturat deja efortului nostru: TVR prin toate canalele sale, grupul Pro, Prima TV, grupul de canale Discovery, Diva Universal, Societatea Română de Radiodifuziune, Magic FM.

Campania are și o componentă locală: în 32 de comunități, UNICEF și partenerii săi derulează acțiuni de creștere a abilităților profesioniștilor locali de a recunoaște și adresa cazurile de violență, de a identifica persoane resursă din interiorul comunității, de a crea rețele de sprijin și de a alerta și mobiliza comunitatea să ia o poziție în fața fenomenului de violență.

„Cei mai mulți dintre părinți își iubesc copiii și le vor doar binele. Din păcate, nu toți au cunoștințele și abilitățile de a răspunde în mod constructiv la comportamentul copiilor. Lucrând împreună cu profesioniștii de la nivel local, avem credința că părinții vor conștientiza că violența verbală are efecte pe termen lung și schimbarea va fi mai ușor de făcut”, a declarat dna.Sandie Blanchet, Reprezentantul UNICEF în România.

Profesioniștii locali nu numai că vor transmite mesajul cu privire la necesitatea recunoașterii și adresării violenței, dar vor lucra și cu familiile, vor oferi consiliere și vor sprijini părinții și îngrijitorii copiilor să adopte metode de disciplinare pozitivă. Pentru aceasta, UNICEF și partenerii săi dezvoltă pentru profesioniștii locali un ghid de lucru cu comunitatea și familia, ca material de referință pentru activitatea lor viitoare.