Interesul pentru ceilalţi
 • Îşi arată neliniştea în faţa unor adulţi necunoscuţi.
 • Îi place sa exploreze obiecte cu cel de lângă el pentru a stabili relaţii cu acesta.
 • Îi determina pe cei din jur să îi facă pe plac (sa-i aducă jucării, păpuşi şi cărţi).
 • Arată un interes deosebit pentru copiii de o vârsta cu el.
 • Demonstrează atenţie faţa de limbajul adultului.
 • Copiază comportamentul adul­tului, cum ar fi aspiratul, punerea mesei, îmbrăcarea, purtarea genţii pentru a merge „la serviciu“, fo­losirea telefonului sau a altui obiect în loc de telefon.
 • Pune în scenă piese simple de teatru, ca îngrijirea păpuşilor, un rol de animal, mersul cu automo­bilul sau trenul.

 

Conştiinţa de sine
 • Îşi cunoaşte numele.
 • Îşi zâmbeşte sau se joacă în oglindă.
 • Îşi foloseşte muşchii mari şi mici pentru a cerceta sigur pe sine lumea dacă adultul de lângă el îi da un sentiment de siguranţă.
 • A devenit mai conştient de posi­bilitatea de a acţiona, dar are simţ redus al responsabilităţii pentru acţiunile sale.
 • Arată un puternic simţ al pro­priei persoane şi da indicaţii ce­lorlalţi (De ex., „Şezi acolo“!).
 • Identifică una sau mai multe părţi ale corpului.
 • Începe sa folosească „Eu, tu,mie”

 

depurtat.ro
Jaloane de mişcare şi oculare
 • Şade bine în scaun.
 • Se trage în picioare şi se tine sprijinit de mobilă.
 • Merge sprijinit. Merge singur.
 • Aruncă obiecte.
 • Urcă scările.
 • Foloseşte marker pe hârtie.
 • Se apleacă, merge cu paşi mărunţi, merge înapoi câţiva paşi.

Comunicare pentru dezvoltarea limbajului
 • Verifică prin contact vizual dacă mama este prezentă.
 • Pe la opt luni, se întoarce pentru a privi un obiect, cum ar fi min­gea, când aude cuvântul „minge“ în limbajul de acasă.
 • Înţelege mai multe cuvinte decât poate spune. Se uită spre 20 de obiecte sau mai multe dacă li se spune pe nume.
 • Creează propoziţii lungi bolbo­rosite.
 • Scutură capul în semn de nega­ţie. Spune clar 2-3 cuvinte.
 • Se uită cu interes la cărţi cu po­ze şi indică obiecte.
 • Foloseşte semnale vocale în loc de plânset pentru a fi ajutat.
 • Începe să folosească mie, tu, eu.

 

Conştientizarea fizică, spaţială şi temporală
 • Încearcă să construiască cu blocuri.
 • Dacă jucăria este ascunsă sub 1-3 cârpe şi el urmăreşte operaţia, caută jucăria sub cârpa potrivită.
 • Persistă în căutarea jucăriei dorite chiar dacă jucăria este as­cunsă sub alte obiecte, cum sunt pernele.
 • Caută o minge rostogolită sub canapea, mergând pe după cana­pea pentru a o găsi.
 • Împinge piciorul în pantof, bra­ţul în mânecă.

 

Acţiuni intenţionate şi folosirea uneltelor
 • Continuă manual mişcarea jucă­riei care se rostogoleşte.
 • Foloseşte un băţ ca jucărie.
 • Caută cheia unei cutii muzicale când se termină cântecul.
 • Aduce un scăunel ca să poată ajunge la un obiect.
 • Împinge deoparte lucrul sau per­soana nedorită.
 • Se târăşte sau umblă pentru a ajunge la ceva sau pentru a evita ceva neplăcut.
 • Îşi vâră piciorul în pantof şi mâna în mânecă.
 • Parţial, se hrăneşte singur cu degetele sau lingura.
 • Mânuieşte bine ceaşca, vărsând puţin din ea.
 • Mânuieşte bine lingura ca să se hrănească singur.

 

Exprimarea sentimentelor
 • Îşi arată în mod activ afecţiunea pentru o persoană familiară: o îm­brăţişează, îi zâmbeşte, fuge spre ea, se reazemă de ea etc.
 • Îşi manifestă teama când se des­parte de mamă
 • Arată furie faţă de oameni sau obiecte.
 • Îşi exprimă sentimente negative.
 • Îşi manifestă mândria şi plăce­rea când realizează lucruri noi.
 • Îşi arată sentimentele intense faţă de părinţi.
 • Continuă să arate cât este de mândru când reuşeşte ceva.
 • Se autorevendică, dovedind un puternic simţ de sine.

Sursa: Lally, J.R., Griffin, A., Fenichel, E., Segal, M., Szanton, E., & Weissbourd, B. (1995). Caring for Infants & Toddlers in Groups: Developmentally Appropriate Practice. Arlington, VA: Zero to three (Grija faţă de grupele de sugari şi copiii mici, Zero la trei ani) şi UNICEF Romania

Cele ce sunt prezentate nu sunt toate comportamentele posibile, după cum ele pot apărea mai devreme sau mai târziu la fiecare individ. Graficul sugerează doar momentul aproximativ când poate apărea un anume comportament, aşa că nu trebuie să îl interpretaţi în mod greşit. Deseori, dar nu întotdeauna, comportamentele apar în ordinea în ordine evolutivă. Mai ales la sugari comportamentele dintr-un domeniu se suprapun considerabil cu cele din altele. Unele comportamente sunt enumerate la mai multe categorii pentru a evidenţia această relaţie.

noriel.ro